Договір оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Представлений Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконувача» на сайті http://klinika.medvedev.ua/, по наданню Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн-вебінар – спеціальної форми надання інформації, направленої на набуття Замовником додаткових знань, вмінь та навичок в певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд, або відчуження на користь замовника тренінгу/навчання/іншої інформаційної консультації в запису – за встановлену плату.

Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких виключень та/чи обмежень і прирівнюється відповідно з ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче в цій Оферті.

Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на сайті Виконувача та надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконувача.
Виконувач та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладання та виконання дійсного Договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ та ТЕРМІНИ

В цілях дійсної Оферти нижжчеприведені терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта – дійсний публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт http://klinika.medvedev.ua/ , використовуємий Виконувачем на правах власності, або інша онлайн-платформа, яку Виконувач буде використовувати, згідно відповідного договору.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконувача, види та вартість яких визначена на Сайті, по наданню обмеженого доступу Замовнику до Сайту. Або іншої онлайн-платформи, згідно з умовами Оферти для участі в тематичних тренінгах/консультаціях/та інших формах в форматі вебінарів, супутніх їм семінарах в форматі вебінарів, а также інших інформаційних послуг Виконувача по наданню за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису) та інших супутніх інформаційних послуг Виконувача в форматі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, забезпечуючим шифрований голосовий зв`язок та відозв`язок через Інтернет між комп`ютерами (VoIP), використовуючи технології пірінгових мереж (SKYPE-консультації), або консультативних послуг в іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконувачем самостійно.

Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній сплаті Інформаційної послуги.

Виконувач – Клініка доктора Медведева, або інша фізична та/або юридична особа, маюча право представляти Інформаційні послуги Замовнику на умовах дійсної Оферти.

Замовник – особа, зяка здійснила Акцепт Оферти на викладених в ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконувачем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепта дійсної (цієї) Оферти.
 
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

Предметом дійсної (цієї) Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Викладача згідно з умовами дійсної (цієї) Оферти через надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагородження, що сплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінара за оплату.

Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється Виконувачем окремо. Цей договір на надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів Замовника ра розрахунковий рахунок Виконувача.

Платежі по дійсному договору здійснюються одним із способів, запропонованих Виконувачем, в тому числі при нажиманні кнопки «Сплатити», які включають в себе:
-Сплату електронними коштами;
-Сплату через платіжні термінали, або інтернет-банкінг;
-Сплату на розрахунковий рахунок Виконувача через банк;
-Іншими способами по попередньому узгодженню з Виконувачем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

Виконувач надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на сайті, передає запис вебінару, або надає доступ до закритої зони сайту, через передачу паролю доступа, при умові 100% попередньої сплати цієї послуги.
Види та способи сплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

Участь у вебінарі/тренінгу/консультації/та інше підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням повної оплати одним із способів, вказаних на Сайті. Ссилки, паролі, час та інші умови на участь у вебінарі/консультації/та інше надаються Замовнику шляхом їх направлення на електронну адресу Замовника, вказану їм при заповненні заявки на сайті на отримання Інформаціних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі/консультації/та інше.
В разі, якщо протягом 2х робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступа до Інформаційної послуги, йому слід звернутись в службу інформаційної підтримки Виконувача на адресу: medvedev.mv@gmail.com

Виконувач зобов`язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінара/консультації/та інше в строк, вказаний на Сайті, або в строк, узгоджений обома сторонами, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 2х робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконувача.

Дійсна Оферта має силу Акта про надання послуг. Приймання відбувається без підписання відповідного акту.
Виконувач залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі/консультації/тренінгу/та інше без повернення внесеної сплати, в разі порушення ім. правил поведінки під час вебінару/консультації/тренінгу/та інше. Вказаними порушеннями є: розпалювання межнаціональних конфліктів, образу учасників, ведучого, відхилення від теми, реклама, нецензурні висловлювання та таке інше.

Виконувач залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі/консультації/тренінгу/та інше в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в вебінарі/консультації/тренінгу/та інше третім особам, поширенню Замовником інформації та материалів, отриманих їм в зв`язку з участю у вебінарі/консультації/тренінгу/та інше третім особам за оплату, або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовником.

Після закінчення навчання/отримання консультації/отримання інформації повторно зсилки доступу до інформації не надаються.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

Надання Замовнику Інформаційної послуги можливо на умовах створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім`я Замовника, адресу його електронної пошти, номер телефону, вайберу, тощо.

Замовник несе відповідальність за конфіденційність паролю. При встановленні Замовником фактів несанкційного доступу до свого облікового запису, він зобов`язується в найкоротший термін повідомити про це у службу підтримки Виконувача за адресою: medvedev.mv@gmail.com

6. ПРАВА та ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНУВАЧА

Виконувач зобов`язується надати Замовнику доступ до сайту з використанням облікового запису Замовника в узгоджений час.
Виконувач в процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару\консультації/тренінгу/та інше бере на себе зобов`язання з технічного супроводу трансляції онлайн заходу.

Виконувач несе відповідальність за збереження та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційних послуг Замовнику.

Виконувач гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про надану послугу.

Виконувач залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару/консультації/тренінгу/та інше, та/або кількість інформації (занять/онлайн-бесід) в курсі вебінару/тренінгу/консультації (може змінюватись до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомив Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Замовника.

Виконувач вправі змінювати тривалість вебінару/тренінгу/консультації/тощо та/або умови даної Оферти в одноособовому порядку без попереднього попередження Замовника, публікуючи вказані зміни на Сайті, не пізніше 5 (п`яти) календарних діб з дня їх внесення (прийняття).

Виконувач вправі подовжити терміни проведення вебінару/тренінгу/консультації/та інше, повідомив про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на строк не перебільшуючий 30 (тридцять) календарних діб.

Виконувач вправі заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення ним правил вебінару/тренінгу/консультації, вказаних в пункті 4.8 даної Оферти без повернення внесеної оплати.

7. ПРАВА та ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник зобов`язаний надати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

Замовник зобов`язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не передавати, а також використовувати я будь-яких цілях інформацію, набуту в зв’язку з отриманням Інформаційної послуги, за виключенням особистого використання.

Замовник зобов`язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв`язку, забезпечуючи йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм обліковим записом (акантом) одночасно тільки з одного персонального пристрою. Виконувач не несе відповідальність за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, які не залежить від Виконавця (в т.ч. з причин невиконання п.7.1. цієї Оферти).

Замовник користується усіма правами споживача згідно з діючим законодавством України, регулюючим відношення по оплатному наданню послуг.

Замовник в разі надання йому послуги неналежної якості вправі скористуватись правами, передбаченими ст..8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав виникло з вини Виконувача та при доказаності вказаних обставин.

Усі претензії з якості наданих інформаційних послуг повинні скеровуватись Замовником на адресу Виконувача через електронні листи на електронну пошту: medvedev.mv@gmail.com . Строк розгляду претензії(ій) Замовника Виконувачем становить 30 (тридцять) діб (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконувача, після закінчення якого Виконувачем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та відмову в поверненні грошових коштів, або 2) про згоду з претензією та про задовільнення вимог про повернення грошових коштів.

В разі прийняття Виконувачем рішення про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються шляхом їх: зачислення на рахунок Замовника в платіжних системах, кредитну картку, особистий рахунок, або на інші реквізити, узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються при умові направлення Замовником на адресу Виконувача Заяви по формі, що буде надіслана Замовнику листом на електронну пошту. Сторонами безумовно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. В разі повернення грошових коштів на рахунок Замовника в банку, або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника по формі в сканованому електронному вигляді відсилається по електронній пошті Виконувачу (допускаються наступні формати: gif, jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів має в собі містити в обов`язковому порядку дані про рахунок Замовника, комерційній організації (банку), де міститься рахунок, її адреса. В разі відсутності з заяві необхідних даних, потрібних для реалізації повернення грошових коштів, Виконувач не гарантує строків, вказаних в п.7.8.

Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, вказаний Замовником, на протязі 30-ти (тридцяти) календарних діб з моменту, коли Виконувач отримав підписану від скановану заяву Замовника по формі. Фінансовий документ, підтверджуючий внесення грошових коштів Виконувачем на рахунок Замовника є доказом виконання Виконувачем зобов`язання з повернення грошових коштів Замовнику, що безумовно приймається Сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Виконувач та Замовник, беручи до уваги характер надаваємої послуги, зобов`язуються в разі виникнення спорів та розбіжностей, пов`язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спорів. В разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, Сторони вправі звернутись до Українського Суду.

За невиконання, або неналежне виконання зобов`язань дійсної (цієї) Оферти, Сторони несуть відповідальність відповідно з законодавством України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

Замовник, приймаючи вимоги дійсної (цієї) Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов`язаних з використовуванням знань, вмінь та навичок, набутих Замовником в ході надання Інформаційної послуги.

Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, вмінь та навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги, певного прибутку з їх використанням (реалізацією) в певному, чи непевному майбутньому, Виконувач не несе відповідальність за недоотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, вмінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних рис та персональних характеристик, що безумовно приймається обома сторонами.

Виконувач в ході надання Інформаційної послуги вправі вимагати в Замовника виконання «домашніх вправ» - визначених дій Замовника, плануємих та доручених Виконавцем, дозволяючих Виконавцю перевіряти та переконуватись в засвоєнню Замовником інформації, отриманої в ході проведення онлайн-вебінара (тренінгу/консультації/та інше), набутті їм досвіду вирішення конкретних задач в рамках теми вебінару (тренінгу/консультації/та інше), оцінки рівня здатності Замовника, а також для інших цілей Виконавця. «Домашні завдання», висновки, рекомендації направляються Замовнику листом через електронну пошту, або іншим способом, що обмовляється окремо в кожному випадку.

Невиконання, або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань», рекомендацій та невикористання висновків є для Виконувача підставою для відмови в поверненні грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обумовлювалась вимога Замовника, що безумовно приймається сторонами.

Прийом для розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення грошових коштів припиняється по закінченню 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку вебінару (тренінгу/консультації/та інше) (тобто отримання паролей доступу до закритої зони Сайту, де знаходяться записи тренінгу/семінару/конференції/та інше), що безумовно приймається Сторонами. Для деяких курсів та тренінгів даний строк може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконувач повинен повідомити Замовника перед надбанням їм данного курса/тренінга/консультації/та інше. Інший спосіб подовження гарантійного строку повернення коштів неможливий та протирічить даній Оферті.

Умови гарантійних строків по наданню Інформаційних послуг вказані на сайті: http://klinika.medvedev.ua/
Умови гарантійних строків по наданню Інформаційних послуг втрачають силу при зміні курсу навчання, при переводі з одного курсу на інший, при зміні замовленої послуги та інше.

Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених в якості сплати за вебінар (тренінг/консультацію/семінар/конференці./та інше) в запису, за винятком виробничого браку та інших механічних пошкоджень, виникших не з вини Замовника та до передачі йому цифрового електронного оптичного носія з записом вебінара, Виконувачем не розглядається.

Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути направлені Виконувачу не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії с вимогою про повернення грошових коштів Виконувачем розглядатись не будуть.

10. ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за часткове, або повне невиконання обов`язків по дійсному (цьому) Договору, якщо це невиконання стало наслідком дій обставин непереборної сили (форс-мажор обставин), виникшим після заключення даного Договору та зробили неможливим виконання обов`язків згідно с умовами цього Договору. До таких обставин, зокрема, але не обмежуючись, відносяться черезвичайні обставини техногенного, природнього, або екологічного характеру, аварії в системах електрозабезпечення, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повінню, ураганами та таке інше, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від Сторін причин, військові дії, заколот, страйк, массові безлади та інші протиправні дії, а також здоров`є Виконувача (та/або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористична операція, війна, військові дії, неконтрольовані протиправні дії, акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, акти або дії органів державного управління, прийняття законів та підзаконних актів, які прямо чи непрямо впливають на можливість Сторонами виконувати умови дійсного (цього) Договору та інші черезвичайні обставини.

Договора, строк виконання по дійсному (цьому) Договору відсовується на період, протягом якого діяли ці обставини та їхні наслідки.
Якщо форс-мажорні обставини та їхні наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, Сторони в найкоротші строки мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов дійсного (цього) Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі та він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких вимог, вилучень та обмовок.
У випадку, що не врегульований дійсним (цим) Договором, сторони зобов`язуються керуватись нормами, встановленими діючим законодавством України.
Виконувач по дійсному (цьому) Договору є Клініка доктора Медведева та/або особа, що має право на надання таких інформаційних послуг.
До дійсного (цього) Договору застосовується законодавство України.

Сторони дають двосторонню згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв`язку з заключенням дійсного (цього) Договору, в межах, в яких це необхідно згідно з вимогами дійсного законодавства України.

Клініка доктора Медведева представлена в соціальних мережах, де ми запрошуємо Вас підписатись та слідкувати за нами: